Rođen 31.01.1988. godine u Travniku.

Diplomirao (2008.) i magistrirao (2011.) iz oblasti makrofinancijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao (2018.) sam iz oblasti zdravstvenog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Autor više stručnih i znanstvenih radova, te sudionik više stručnih i znanstvenih konferencija, radionica i seminara.

Aktivno govori engleski jezik.

Radno iskustvo stekao u oblastima osiguranja, trgovine, marketinga, obrazovanja i zdravstva.

Radio na pozicijama prodavatelja osiguranja u „Croatia osiguranju“ d.d. Mostar – podružnica Vitez, voditelja regije i koordinatora franšizne mreže u Sektoru komercijalnih poslova poduzeća „Economic“ d.o.o. Vitez, višeg asistenta na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“u Travniku (predmeti: Menadžment malih i srednjih poduzeća i Krizni menadžment) i višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta/ Univerziteta „Vitez“ u Travniku (predmet: Zdravstveni sistem i zdravstvena politika), a trenutno na poziciji pomoćnika ravnatelja u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Travnik.

Kroz članstvo u organizacijama civilnog društva aktivno sudjelovao na realizaciji mnogih kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih projekata na području općine Travnik i Središnje Bosne.