Na nekoliko dijelova magistralne ceste u Travniku, u prigradskom i gradskom dijelu, već godinama su veliki problemi koji se ne rješavaju. Štoviše, nema ni istinskih pokušaja da se prometni problemi riješe, iako posljedice trpe svi. Možemo izdvojiti tri kritična dijela: Putićevo (okuka – skretanje za Novi Travnik), Dolac na Lašvi (most gdje je skretanje za naselja Dolac, Polje Slavka Gavrančića, Slimena itd.) i istočni ulaz u grad (Kanare, Osoje, Šumeće, Žitarnica). Otklanjanju poteškoća na svim dijelovima treba pristupiti u suradnji sa nadležnim instancama.

Na Putićevo na magistralnoj cesti kao izuzetno prometnoj koja spaja velike centre u državi  (Sarajevo i Zenica, sa jedne strane, a Banja Luka i Bihać, sa druge strane), kod semafora gdje je odvajanje/ skretanje za Novi Travnik, ali i za znatan dio naselja u našoj općini (npr. Polje Slavka Gavrančića i Slimena), otežan i usporen je promet, osobito u poslijepodnevnim satima kada je završetak radnog vremena. Tada je bez angažmana policije promet skoro i nemoguć. Kroz otežavanje protočnosti, ali i sigurnosti prometa, negativno se djeluje na život građana Travnika, a osobito žitelja Putićeva. Stoga, prometni eksperti trebaju izraditi projektni zadatak koji će sadržavati rješenja za postojeći problem na Putićevu (npr. izgradnja kružnog toka, uspostava drukčijeg režim rada semafora i sl.). Ovaj problem postoji već godinama i mora se pristupiti konačnom rješavanju. Možda nije moguće okončanje radova u skorije vrijeme, ali je sigurno moguće utvrđivanje projektnog zadatka sa svim važnim dijelovima (npr. infrastrukturni zahvat, vrijednost, učinci), nakon kojeg će se donijeti odluka o poduzimanju infrastrukturnog zahvata.

Na Docu na Lašvi, osim što je riječ o jednoj od najprometnijih cesta u BiH (magistralnoj cesti) na malom prostoru se nalazi veliki broj stambenih i poslovnih objekata, carinska ispostava i skretanje sa magistralne ceste za mnoga naseljena mjesta gdje se nalaze i više poslovnih subjekata. Stoga, stručnjaci iz oblasti prometa trebaju izraditi projektni zadatak koji će sadržavati rješenja za poteškoća u prometu na Docu na Lašvi (npr. korekcija prometnice na nekom dijelu gdje je izvedivo i sl.). Dakle, riječ je o prijedlogu rješenju, a ne i konkretnoj realizaciji, jer ista ovisi o nizu elemenata (mogućnosti provedbe, vrijednost investicije i sl.).

Prometovanje vozilima na istočnom ulazu u grad Travnik, veoma često, a naročito u poslijepodnevnim satima, u periodu završetka radnog vremena,  je sporo i otežano, uz učestale zastoje. Bez uključenja prometnog policajca, promet bi zadesio potpuni kolaps. Znatna naseljenost grada, veliki broj osoba koji zbog odlaska i dolaska sa posla prometuju u navedenom vremenu i činjenica kako se radi o veoma prometnoj magistralnoj cesti, prouzrokuje iznimne poteškoće u odvijanju prometa. Takvo otežava svaku društvenu i gospodarsku djelatnost, te narušava imidž Travnika. Postojeći semafori u „kritičnom“ razdoblju nisu pomoć u regulaciji prometa, već više otežavajući faktor.

Stoga, uz pomoć prometnih eksperata potrebno je detaljno analizirati trenutno stanje, te načiniti projektni zadatak regulacije prometa na istočnom ulazu u grad,gdje će se iznijeti rješenje postojećeg očitog problema (npr. izgradnja kružnog toka, uspostava drukčijeg režim rada semafora i sl.). Mandat od četiri godine možda nije dovoljan, financijski i tehnički gledano, za rješenje ovog problema, ali je definitivno dovoljan za kvalitetan prijedlog rješenja, na kojem onda treba raditi (dozvole, suglasnosti, financije, izvođenje radova i sl.). Asistencija policije može biti samo privremeno, a ne trajno rješenje.

Naselje/dio grada Kanare djeluju izolirano od ostatka gradskog područja Travnika, iako je u neposrednoj blizini. Kanare su područje gdje postoje stambeni i poslovni objekti, ali i gdje je moguće, činjenica ograničeno, širenje grada Travnika. Prostor je resurs, a boljim povezivanjem Kanara i ostatka grada, odnosno širenjem Travnika prema Kanarima, se dobiva taj resurs. Riječ je, dakako, o još jednoj interesantnoj ideji, svojevrsnom obliku urbane transformacije, gdje ponovo trebaju svoju analizu i ocjenu iznijeti stručnjaci iz različitih oblasti, prije svega tehničkih, kako bi se uvidjele mogućnosti, načini, opravdanost, izvedivost i benefiti „integracije“ izdvojenog spomenutog naselja/dijela grada sa ostatkom grada, uvažavajući i estetiku i funkcionalnost. Dakle, cilj je izrada kvalitetnog projektnog zadatka, a tek nakon toga će se donijeti odluka ide li se u realizaciju istog, a ako ide, na koji način i kada.

Mnogi gradovi, a tako i Travnik, kroz svoju povijest su se širili i mijenjali svoj izgled. Tako da ovakav zahvat nije novost, već uobičajen proces širenja grada. U tim aktivnostima često je riječ i o vrlo zahtjevnim infrastrukturnim pothvatima. Travnik je poprilično skučen, nema dovoljno prostora za širenje, tako da su Kanare jedna realna opcija, koju treba, kao što je i napisano, detaljno ispitati. Veliki projekti, kao što je potencijalno ovaj, sastavni su dio razvoja lokalne zajednice. Od takvih projekata se ne smije bježati, već nastojati ih ozbiljno analizirati, a po mogućnosti i realizirati. Kao što je slučaj sa mnogim drugim velikim projektima, postoji više izvora financiranja. Uz općinski proračun, tu su svakako i ostale razine vlasti u BiH. Neovisno o pomoći drugih, uvijek treba težiti optimalnom iznosu ulaganja.

Izgradnja žičare koja će povezivati Travnik s Vlašićem je ideja stara nekoliko desetljeća. Radi se o projektu koji može biti apsolutni turistički hit. Sasvim sigurno, općina iz svog proračuna sama ne može realizirati ovaj pothvat, nego treba naći sredstva iz drugih izvora (više razine vlasti u BiH, EU, međunarodne organizacije, javno-privatno partnerstvo). Međutim, općina može ponovo pokrenuti priču o izgradnji Travničke žičare koja bi povezivala Travnik (gradski i/ili prigradski dio) s brdsko-planinskim dijelom (Bukovica i/ili Vlašić), te angažirati eksperte za izradu projektnog zadatka.

U istom bi se prije svega ustanovila mogućnost izgradnje žičare, lokacije koje povezuje, vrijednost investicije, očekivani učinci od investicije na društvo i okoliš i isplativost od ovakvog kapitalnog ulaganja. Dakle, bilo bi neozbiljno obećati realizaciju jednog takvog složenog projekta kao što je Travnička žičara u roku od nekoliko godina, ali je moguće utvrditi njegovu izvodljivost i opravdanost. Zadatak općinske razine vlasti i jest generiranje razvojnih ideja i projekata. BiH, a osobito svijet, obiluje raznovrsnim složenim i zanimljivim projektima koji su dokaz da je i ono što nekad djeluje kao nemoguće, ipak ostvarivo. Egzistiranje žičara diljem svijeta je dokaz mogućnosti njihove izgradnje. Stoga, ideju o izgradnji Travničke žičare treba ozbiljno uzeti u razmatranje.