Odgoj u vrtićima je prvi, poseban i presudan stupanj u odrastanju i razvoju djece. U Travniku djeluje jedna javna ustanova koja se bavi ovom djelatnošću – JU „Obdanište“. Vrijedan rad treba nastaviti podržavati.

Važan dio obrazovanja su predškolski odgoj i obrazovanje. JU „Obdanište“ je jedna od najvažnijih ustanova na području naše općine kojoj je potrebna veća pomoć općine kroz renoviranja prostora, proširenje kapaciteta i nabavu nove opreme i pomagala.

Poboljšanjem uvjeta sigurno bi se multiplicirali pozitivni učinci jer bi značilo povećanje zadovoljstva djece, roditelja i zaposlenika. Ujedno, program rada treba prilagoditi današnjem vremenu gdje će obrazovanje, odgoj i sigurnost djece biti na prvom mjestu. Ustanovu kvalitetnim sadržajem treba otvoriti svim građanima, odnosno njihovoj djeci. Zgradu u dijelu grada/naselju Kalibunar i prostorije u zgradi „Amerikanka“ treba obnoviti i staviti u funkciju vrtića.

Također je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose za zemljište u Turbetu koje je u vlasništvu JU „Obdanište“. Uz središnju zgradu ove ustanove i ostale navedene objekte, gradski vrtić bi u suradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom, predškolsko obrazovanje mogao približiti i ruralnim područjima naše općine, u regijama Han Bila, Nova Bila i Turbe. U školama postoji dovoljno prostora da se uz pronalazak sredstava i stručnog kadra omogući pohađanje predškolskog obrazovanja i djeci van gradskih i prigradskih naselja tijekom cijele školske godine.