Zona „Plava voda“ kao turistička lokacija u gradskom području treba znatne zahvate. To je i danas izuzetno posjećen prostor, ali ne toliko zahvaljujući općini, već unatoč općini. Stoga je potrebno isti urediti kroz uređenje parking prostora, prilaza, staza, klupa, signalizacije i hortikulture, a vodeći računa o specifičnim arhitektonskim i urbanim obilježjima lokacije. Sa tim bi dao poticaj obogaćivanju ugostiteljske ponude na tom području.

Također, već u BiH, a diljem svijeta su postavljeni zip-line sustavi. To je moguće i u kontekstu Plave vode, na način da se spoji sa Stari gradom. To je vrlo zanimljiva atrakcija koja nedostaje Travniku. Ujedno, iako su Stari grad i Plava voda u blizini, prometno su slabo povezani, te je ovo način da se jednim dijelom i taj nedostatak umanji. Rezultat navedenog bi sigurno bila posjeta znatno većeg broja turista lokacijama Plava voda i Stari grad, a tako i u Travniku. Svi navedeni zahvati zahtijevaju znatna financijska ulaganja. Naravno da općina Travnik nije u mogućnosti sama realizirati navedeno. Stoga treba pristupiti apliciranju projekata na razne potencijale izvore financiranja u BiH i inozemstvu, a prilika je svakako i javno-privatno partnerstvo.

Dodatni problem za zonu „Plava voda“ je u činjenici kako izuzetno prometna magistralna cesta odvaja ovaj lokalitet od ostatka gradskog područja. Stoga, svjedoci smo kako samo manjina od velikog broja Travničana koji već tradicionalno šetaju svaki dan u večernjim satima u gradskom području, na čuvenom travničkom korzu, ide do lokaliteta „Plava voda“. Isto vrijedi i za druge osobe koje dođu u Travnik. Smatramo kako je jedan od razloga upravo neadekvatna povezanost, gdje je ključni problem u magistralnoj cesti koja de facto presijeca grad na dva dijela. Na tragu toga, smatramo kako općina Travnik treba angažirati eksperte iz različitih oblasti (arhitektura, građevinarstvo, promet i sl.) da urade projektni zadatak ispitivanja mogućnosti adekvatnije pješačke povezanosti lokaliteta „Plava voda“ sa ostatkom gradskog područja (npr. izgradnja podvožnjaka, izgradnja pješačkog nadvožnjaka – pasarele, spuštanje magistralne ceste u jednom dijelu ulaza u gradsko područje i sl.).

Navedeno rješenje treba dati odgovore o visini investicije, opravdanosti investicije, koristima od bolje povezanosti lokaliteta „Plava voda“ i ostatka grada i rokovima za okončanje radova. Tek na temelju toga, uvidjet će se mogućnost i opravdanost od ovog projekta, te donijeti odluka o tome da li pokretati ili ne postupak realizacije, a ako da, na koji način. Ujedno, jedan od najvećih problema lokaliteta „Plava voda“ je nedostatak parking prostora, a sa boljom povezanosti sa ostatkom grada, gdje ima više parking mjesta, naročito uz izgradnju dodatno planiranih, to bi se znatno reduciralo. Ovakvi zahvati su u skladu sa urbanim stilom življenja i potrebama građana. Postojanje problema je očito. Vrijeme je za suočavanje sa tim.