Na području Travnika egzistira veliki broj sportskih organizacija. Iste su rasprostranjene diljem općine. Zastupljeni su biciklizam, judo, karate, košarka, nogomet, rukomet, stolni tenis, tenis, šah itd. Rekreacija i sport su sastavni dio kulture života i stoga se zalažemo za što veću prisutnost rekreativnih i sportskih sadržaja na području cijele općine. Ključ je u raspoloživoj infrastrukturi. U Travniku se sportska infrastruktura nalazi na širem području općine, ali nije u najadekvatnijom stanju. Stoga upravo u fokusu rada općine po ovom pitanju treba biti infrastruktura, sanacija postojećih ili izgradnja novih sportskih terena.

U urbanom dijelu gdje živi veliki broj stanovnika, a tako i djece i mladih, nema dovoljan broj adekvatnih sportskih igrališta, kao osnovnog preduvjeta za aktivnije bavljenje sportom. Sportsko igralište, ne samo da postoji na odgovarajućoj lokaciji u centru, već ima i svoju tradiciju i emotivnu vrijednost, prije svega zbog slavne povijesti rukometa u Travniku. To je igralište kod Mješovite srednje tehničke škole „Travnik“, koje treba u potpunosti renovirati i staviti u funkciju. Nedopustivo je ne poduzimanje nikakvih mjera, odnosno promatranje propadanja navedenog igrališta. Također, i van urbanog dijela postoji velika potreba za sportskim igralištima, a i postojeća infrastruktura zahtjeva obnovu (npr. Paklarevo i Putićevo). Sve projekte treba realizirati u suradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom koje raspolaže programima za financiranje ovakvih projekata.

Općina Travnik treba nastaviti sa financijskom potporom sportskim klubovima, ali na nešto drukčiji način. Brojnost članova u mlađim kategorijama, broj prijavljenih kategorija, zastupljenost spolova i ostvareni rezultati trebaju biti kriterij za dodjelu sredstava. Tako će se postići sa postojećim sredstvima mnogo veći učinak nego što je to bilo do sada. Rad, trud i uspjeh se moraju vrednovati i nagraditi. Ujedno, forsirati treba namjenska sredstva za konkretne projekte koja se moraju pravdati nadležnim općinskim službama. Na ovaj način sredstva namijenjena za sport će se doista utrošiti za razvoj sporta, ali i uključiti mlađe osobe koje će kvalitetno i stručno rukovoditi pisanje projektne dokumentacije, ali i upravljanje projektima i svim aktivnostima u klubu.

Gradska bicikla su u funkciji promocije prometovanja biciklom kao ekološki i po zdravlje poželjnog prijevoznog sredstva. Oni će se postaviti na deset lokacija u gradskom području gdje je najveća frekvencija ljudi i prometa, a i postoje problemi sa raspoloživim parking prostorom. Ovako se pozitivno djeluje i na okoliš i na zdravlje ljudi, a i daje poticaj biciklizmu kao sportu koji već egzistira na području naše općine i postaje sve popularniji vid rekreacije i sporta, a istovremeno i prijevoznog sredstva. Travniku trebaju dodatni određeni pomaci na području rekreacije i sporta. Znatan dio željenih pomaka nije uopće financijski, organizacijski i tehnički zahtjevan.

Njima se doprinosi popularizaciji zdravog života kroz rekreaciju i sport. Također, mogu biti osmišljeni na način da obuhvaćaju skoro sve kategorije stanovništva, neovisno o dobu, spolu ili nekom drugom kriteriju. Konkretno, kao što je praksa u Europi, a i u BiH, moguća je izgradnja vanjskih fitness parkova. Vježbališta na otvorenom su vrlo popularna i utječu na povećanje broja osoba koje se bave rekreacijom. Potom, jedan od načina uljepšavanja središnjeg gradskog trga, a ujedno i doprinosa aktivnostima, posebno starije populacije, je postavljanje „divovskog“ šaha na istom. Uostalom, ovo viđamo i u mnogim drugim gradovima. Također, na više lokacija u općini je izvedivo postavljanje stolova za stolni tenis uz obnovu postojeće infrastrukture.