Zajednički rad svih činitelja iz civilnog, javnog i realnog sektora je nužnost radi ljepše perspektive Travnika. Međusobna koordinacija, kako unutar sektora, tako i između sektora, potaknut će brži transfer informacija i znanja, čime izravno rastu postignuća u svim područjima djelovanja. Samo sintezom raznolikih iskustava i znanja, kroz uključivanje više stručnih osoba iz različitih sektora, moguće je kreirati kvalitetne projekte koji mogu prekinuti stagnaciju i mijenjati društvo na bolje.

 

Odgovorna lokalna zajednica ne može ignorirati stanje u obrazovanju, naročito u slučaju kao kod Travnika gdje postoji veliki broj ustanova osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, već sukladno svojim ingerencijama i mogućnostima, biti aktivni sudionik procesa u tom sustavu. Općina se treba postaviti kao partner, kako školama i fakultetima, tako i nadležnim ministarstvima. Stav je prije svega obrazovanje približiti tržištu rada, odnosno realnim potrebama gospodarstva. Upravo općina treba i može biti inicijator pomaka na tom planu. Važna prednost Travnika je status sveučilišnog centra. Boljom uvezanosti općine i sveučilišta sa sjedištem u Travniku omogućava se primjena novih znanstvenih spoznaja u lokalnoj politici Travnika kao preduvjeta pozitivnih implikacija na njegov razvoj.

 

Cjeloživotno učenje i obrazovanje nije više nikakva novost, već nužnost i realnost. U suradnji sa lokalnim poslodavcima treba kreirati i provoditi programe cjeloživotnog obrazovanja. Izostanak usklađenosti obrazovnih programa sa potrebama lokalnog gospodarstva je pogubno i to se mora ispraviti. Upravo je veća suradnja obrazovnog sustava i gospodarstva jedan od načina povećanja zaposlenosti. Ulaganje u obrazovanje predstavlja ulaganje u budućnost te bi ono trebalo biti jedan od temeljnih ciljeva društva u cjelini.

 

Civilni sektor je neizostavan dio suvremenih društava čije djelovanje ima niz pozitivnih reperkusija. Na tragu toga, općina treba proaktivan pristup i intenzivnu suradnju sa nevladinim organizacijama u osmišljavanju, kreiranju, apliciranju i realiziranju raznovrsnih projekata od općeg interesa. Naravno, u proračunu treba predvidjeti financijska sredstva koja će biti namijenjena organizacijama civilnog društva s ciljem financiranja i/ili sufinanciranja različitih projekata od interesa za općinu Travnik. Osim čisto financijske, udrugama je potrebna institucionalna i logistička podrška. Naime, osmišljavanje i kandidiranje projekata na različite domaće i inozemne adrese je najzahtjevniji posao za svaku udrugu uz zadovoljavanje proceduralnih zahtjeva sa prilaganjem gomile dokumenata koji se natječajem ili javnim pozivom traže. U tom smislu osigurati ćemo da sve udruge osnovana na teritoriji općine Travnik, a koja egzistiraju i svoje djelovanje prvenstveno ostvaruju u Travniku, imaju besplatnu, brzu i protočnu uslugu izdavanja i ovjere svih dokumenata koji se natječajem ili javnim pozivom traže, uz osiguranje kontakta osobe ili osoba za obavljanje tih poslova. Pomoću organizacija civilnog društva na prostoru općine Travnik se mogu osigurati značajna financijska sredstva za realizaciju različitih ekoloških, kulturnih, obrazovanih i sportskih projekata, neovisno je li riječ o organizacija edukacije na određenu temu, izvođenju radova na određenoj infrastrukturi, nabavi potrebne opreme ili realizaciji programa iz neke oblasti. Civilni i javni sektor, nadopunjujući se, doprinose sveukupnom boljitku društva. Nevladine organizacije treba tretirati kao istinskog partnera u procesima razvoja Travnika.

 

Mjesne zajednice zaslužuju veću ulogu u radu općine. Njihovo jačanje treba provesti kroz osiguranje pogodnih prostorija gdje to nije slučaj, te veće uključivanje u rad općinske razine vlasti, kako bi se čuo njihov stav o tome koje projekte realizirati, prije svega infrastrukturne. Ovakvim pristupom će sigurno jačati participacija građana u lokalnoj politici, a ne samo da participiraju kroz izborne procese svake dvije ili četiri godine. Uz veću involviranost građana, jača i njihova motivacija i spremnost za djelovanjem u javnom interesu, te odgovornost za postojeće stanje.