Djeca i mladi su budućnost Travnika. Ovu konstataciju treba dokazati jasnim i konkretnim mjerama, a kroz zajedničke inicijative s obrazovnim, odgojnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, organizacijama civilnog društva i sportskim kolektivima. Općina mora stati svim kapacitetima iza provedbe Konvencije o pravima djeteta. Pod tim se podrazumijeva omogućavanje djeci veće participacije u društvu, promocija aktivnog učešća djece u društvu, donošenje akata na općinskoj razini (planovi, programi i sl. gdje su u fokusu djeca), upoznavanje javnosti o pravima djece, izgradnje dječjih igrališta, te osiguravanje osnovnih usluga (obrazovanje, zdravstvo i sl.), sigurnosti, čistog i uređenog okoliša i sudjelovanja u raznim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama. To je put prema izgradnji odgovornog sustava uprave prema djeci i poboljšanja njihovog položaja u društvu.

U suradnji s kulturnim javnim ustanovama i osnovnim i srednjim školama u Travniku treba provoditi radionice za učenike. Radionice se mogu odnositi na dramsku, glazbenu i likovnu umjetnost te književnosti. Kod stipendiranja, treba obratiti pozornost na uspjeh u školovanju, deficitarne profesije/zanimanja i socijalni status. Ovakvim pristupom se pozitivno utječe na broj učenika i studenata u sustavu osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. Mladima treba dati šansu, ali i pružiti potporu.

U planu su dva konkretna načina. Prvi je oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti za mlade, a drugi je sufinanciranje priključaka (elektroenergetskog priključka i priključka za vodu) u prvom objektu namijenjenom za stanovanje mladih bračnih parova. To znači oslobođenje za osobe koje prvi put postaju vlasnici ili suvlasnici nekretnine namijenjene za stanovanje. Glede električne energije, prosječno domaćinstvo, odnosno kuća u izgradnji, prilikom rješavanja elektroenergetskog priključka za potrebe domaćinstva, treba izdvojiti nekoliko tisuća KM, ovisno o količini zakupljenih kilovata električne energije.

Također, tu je svakako i priključak za vodu, u okviru potreba i usluga koje nude naša javna komunalna poduzeća, a što predstavlja značajan financijski izdatak za svaku obitelj koja se odlučila na izgradnju vlastitog doma. Općina Travnik bi u tom smislu trebala preuzeti obvezu sufinanciranja dijela tih izdataka (50,00% od ukupne vrijednosti) što bi predstavljalo značajnu poticajnu mjeru mladim obiteljima koji su se odlučili na izgradnju kuće kao svoje prve nekretnine i opstanak u našoj općini.