Lokalitet Galice postaje sve atraktivniji i posjećeniji, pri čemu Galica dobiva obrise turističkog naselja. Radi svojih karakteristika naročito je pogodna za aktivan odmor (biciklizam, paragliding, pješačenje, planinarenje i sl.). Vodeći ograničavajući faktor razvoja Galice je nepostojanje uredne opskrbe vodom.

Trenutno se rade analize radi izbora najbolje opcija za rješenje tog problema, ali definitivno konačno iznalaženje rješenja i realizacija su prioritet u narednom razdoblju. Uz to, svakako je poželjno još postaviti turističku i drugu signalizacija, te urediti staze, puteve, parkove, vidikovce itd., uz zaštitu prirodnog naslijeđa.

U svakom slučaju, ne smije se dopustiti urušavanje Galice, osobito ne kroz postavljanje vjetroelektrana. Naime, prema planskoj dokumentaciji općine Travnik na Galici je izričito zabranjena gradnja vjetroelektrana, a sukladno odluci Općinskog vijeća Travnik iz 2015. godine, te se Federalno ministarstvo prostornog uređenja izričito negativno izjasnilo protiv projekata izgradnje vjetroelektrana.

Naime, Galica je turističko naselje i besmisleno i iracionalno je u takvom naselju graditi vjetroelektrane, a i u „Strategiji razvoja turizma općine Travnik 2018.-2022.“, koju je također usvojilo Općinsko vijeće Travnik, Galica se navodi kao jedan od najvećih potencijala Travnika za razvoj turizma. Galica je u većinski privatnom vlasništvu, a vlasnici zemlje nisu konzultirani o gradnji vjetroelektrana, što je paradoksalno. Stoga, nije jasan način kako se nastoji realizirati navedeni projekt, ali pojedinci, motivirani isključivo osobnim interesom, od svojih namjera još uvijek ne odustaju. Iz dosadašnjih elaborata na daje se potpuno pogrešna slika o Galici. To je pravo vikend naselje sa uvelike riješenom infrastrukturom (prometnice, rasvjeta itd.) i sa sve aktivnijim, češćim i opsežnijim sportsko-rekreativnim sadržajima i događajima. Uz to, udaljenost vjetroelektrana od naseljenog mjesta je mnogo manja nego što se navodi u elaboratima, te vjetroelektrane izravno negativno utječu na Plavu vodu koju već sada koristi više desetaka tisuća stanovnika, a uskoro će biti više stotina tisuća stanovnika zbog realizacije projekta izgradnje regionalnog vodovoda Plave vode.