Goran Pejaković, mladi doktor ekonomskih znanosti iz Travnika, tijekom proteklih nekoliko godina pomoćnik je ravnatelja u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj. U razgovoru za Vitez.info Pejaković se osvrnuo na brojne realizirane projekte, ali i one koji će biti realizirani u bolnici u Novoj Biloj. Usprkos složenoj situaciji u oblasti zdravstva, pogotovo u aktualnoj situaciji, bolnica iz Nove Bile važi za jednu od onih čiji su korisnici ponajviše zadovoljni pruženim usluga, ali je i jako pozitivan primjer u realizaciji brojnih projekata putem kojih su izrasli u respektabilnu ustanovu.

U trenutku kada se svjetska javnost bavi zdravstvenim izazovom koronavirusa, mi smo ipak odlučili ponuditi i jednu vedriju temu, odnosno porazgovarati s dr.sc. Goranom Pejakovićem, osobom od ključnog povjerenja ravnatelja bolnice dr. Velimira Valjana i nositeljem brojnih realiziranih projekata od značaja za ovu bolnicu, ali i sve njezine korisnike.

Nedavno je objavljena lijepa vijest kako je u proteklom mjesecu u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ rođeno 70 djece. Je li protekli mjesec izuzetak? I, općenito, kakvi su pokazatelji glede novorođene djece u odnosu na prethodnu godinu?

Da, to je definitivno jedna lijepa vijest. U pitanju nije izuzetak, već jedan pozitivan trend, iz mjeseca u mjesec, budući da je broj rođene djece ove godine veći nego prethodne u našoj ustanovi, a što je posljedica dobrih uvjeta i kvalitetnih ljudskih potencijala na našem Odjelu ginekologije i rodilišta. Potvrda navedenog nije samo u broju novorođene djece, već i činjenici kako pacijentice dolaze iz drugih županije, a ne samo iz ŽSB, da bi se porodile u našoj ustanovi.

To je i više nego pohvalno, a pokazatelj je kako u nekim stvarima i prednjačite. Javnosti možda nije toliko poznato kako se u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ pružaju usluge koje se ne pružaju nigdje drugo u BiH. O čemu se radi?

Riječ je o asortimanu usluga iz Kabineta za endoskopiju i Odjela minimalno invazivne kirurgije, a koje se pružaju u svega nekoliko zdravstvenih ustanova u BiH ili samo u našoj ustanovi. Tako da je Hrvatska bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ uvelike prevazišla ustanovu od županijskog značaja, jer osim pacijenata iz ŽSB, gotovo na dnevnoj bazi dolaze pacijenti iz svih dijelova Bosne iHercegovine. To je dokaz kako se značajan iskorak može napraviti i u relativno manjim zdravstvenim ustanovama, a ne samo u kliničkim centrima. Naravno, ne radi se o slučajnosti, već rezultatu dobrog upravljanja, kojim su stvoreni preduvjeti za takve zahvate. Naime, riječ je o složenim medicinskim procedurama koje zahtijevaju visoke standarde glede prostora, opreme i kadra. Na tom tragu, adaptirani i renovirani su prostori, nabavljena suvremena oprema i educirano osoblje.

Kada ste spomenuli ulaganje i kadar, kakvo je stanje u bolnici trenutno, a prije svega u domenu financija i kadra?

Trenutnu financijsku situaciju možemo označiti zadovoljavajućom. Uredno izvršavamo sve obveze prema dobavljačima i zaposlenicima. Kada je u pitanju kadar, mislim da stanje nikada nije bilo bolje u povijesti naše ustanove. Trenutno zapošljavamo 52 liječnika, od kojih su više od 2//3 specijalisti iz 15 specijalističkih područja. Među liječnicima znatan udjel se odnosi na mlade liječnike od kojih je značajan broj već specijalizirao.

U pogledu ulaganja i projekata, tu je svakako najznačajnija izgradnja šeste lamele. Jedna od ključnih osoba uz ravnatelja dr. Velimira Valjana ste upravo i Vi. Nakon više od godinu dana od otvaranja iste, kakvi su učinci?

Izgradnja šeste lamele je definitivno najznačajniji projekt u povijesti bolnice, nakon osnivanja bolnice i izgradnje prvih pet lamela. Vrijednost izgradnje je bila oko 2 milijuna KM. Izgradnja lamele je rezultirala višestrukim pozitivnim učincima na kvalitetu zdravstvenih usluga pacijentima. Prije svega, povećan je broj postelja za 24, sa 146 na 170  postelja. U novoj lameli su smještene nove organizacijske jedinice koje bolnica nije imala prije, kao što su Odjel minimalno invazivne kirurgije, Odjel ORL i kirurgije glave i vrata i Služba patologije, što je omogućilo širenje asortimana usluga, te uvelike reduciralo potrebu za odlazak na liječenje van županije i smanjilo liste čekanja za određene usluge. Ovdje svakako treba spomenuti i jedan iznimno značajan projekt, a što je još jedan od primjera jedinstvenosti ili posebnosti naše ustanove, a to su stomatološke usluge za djecu s poteškoćama u razvoju. Ove usluge se pružaju na najvišoj razini i u najadekvatnijim uvjetima u BiH. Naravno, ovdje moram spomenuti kako lamela nije jedini projekt. Tijekom proteklih nekoliko godina realizirali smodvocifren broj projekata, a čija je vrijednost nekoliko milijuna KM. Možemo istaknuti zamjenu stolarije na cijeloj bolnici, sanaciju cjelokupnog krova, nove podove na dijelu bolnice i novi sustav grijanja. Osim navedenog, tu je i više različitih projekata kojim se podigao stupanj opremljenosti bolnice. Dakle, riječ je projektima koje može vidjeti apsolutno svaki pacijent ili posjetitelj bolnice. Njihovom realizacijom su ostvarene višestruke koristi, kao što su bolji uvjeti za boravak, rad i pružanje usluga, proširenje lepeze zdravstvenih usluga i financijske uštede radi ekološki i energetski učinkovitijih rješenja. Najveći dio potrebnih financijskih sredstava je osiguran apliciranjem projekata na različite domaće i međunarodne adrese.

Upravo smo to željeli sljedeće pitati. Neki su od projekata dobili poprilične pohvale i iz međunarodnih izvora. U čemu je „tajna“?

Nema tu neke posebne tajne, već se radi o agilnom i proaktivnom pristupa pitanju upravljanja projektima. Dakle, rukovodstvo bolnice se sustavno bavi projektnim menadžmentom kao jednom od ključnih, a ne sporednih, preokupacija u svom radu. Projekti ne sadrže spisak lijepih želja, već detaljnu elaboraciju svih aspekata, uključujući analizu stanja, probleme koji se nastoje riješiti, ciljeve koje se žele dostići, mjere koje treba poduzeti kako bi se zacrtani ciljevi ostvarili, identifikaciju korisnika, dinamiku realizacije, analizu rizika, utvrđivanje potrebnih resursa i definiranje sustava monitoringa i kontrole. Dakle, niti jedan projekt nije slučajno kreiran i realiziran, već na temelju cjelovitog i opsežnog dokumenta iz kojeg se vidi zašto realizirati, kako realizirati i koji su učinci od realizacije.

Koji su planovi za budućnost, tj. koje projekte možemo očekivati ove i naredne godine?

U planu je realizacija tri ključna projekta. To su: adaptacija centralne sterilizacije, uspostava Kabineta za magnetnu rezonancu i instalacija solarnih kolektora. Centralna sterilizacija je neizostavan i nezaobilazan segment u svakodnevnom radu bolnice, te nesumnjivo elementarna pretpostavka pružanja zdravstvene zaštite pacijentima. Postojeća sterilizacija nije u zadovoljavajućem stanju jer se intenzivno koristi već više od dva desetljeća. Osim toga, jedan dio opreme i nedostaje. Radi toga je potrebna adaptacija prostora, te nabava nova opreme, prije svega autoklava i plazma sterilizatora, a što bi omogućilo širenje spektra rada, podizanje učinkovitosti postupka i veću sigurnost procesa. Dio sredstava je osiguran, opet kroz projekte, odnosno putem apliciranja na grant sredstva, tako da će se uskoro krenuti sa realizacijom prve faze. Cilj je, zbog velike vrijednosti projekta od oko 600 000 KM, realizirati isti kroz nekoliko faza. Magnetna rezonanca ne postoji u javnim zdravstvenim ustanovama u našoj županiji, što ima negativne implikacije na brzinu i dostupnost takve vrste usluga. Sukladno tome, u šestoj lameli je napravljen prostor za magnetnu rezonancu, te će se isti uskoro u potpunosti adaptirati. Nakon toga, u planu je nabava magneta. S obzirom na veliku vrijednost, od preko jednog milijuna KM, za to će trebati potpora eksternih izvora financiranja. Postavljanje solarnih kolektora je nastavak projekata energetske učinkovitosti u našoj ustanovi. Realizaciju očekujemo skoro, jer su sredstva osigurana, kao i obično, na osnovu apliciranja projekta. Osim pozitivnog ekološkog učinka, ovim će se ostvariti dodatne financijske uštede za bolnicu. Naša procjena je kako je riječ o iznosu od cca 15 tisuća KM na godišnjoj razini.

Izvor: vitez.info